Ajankohtaista

Uusi toimittajia ohjelmille tuli pari vuotta myöhemmin. Ensimmäisenä heistä mukaan tuli RTY ry:n puheenjohtaja Pauli Liikala. Hän luotsaa suosittua Paulin pakeilla- nimistä sarjaa. Sen jälkeen ydinjoukkoon tuli myös tunnetusta elokuva-suvusta, Kohtaamisia- sarjaan Teemu Kassila, sekä Kuolematon elämä- sarjaan Pekka Kaarakainen ja Seppo Pölkki. Radiotunnelmaa viriteltiin useiden lähetyksien ajan Seppo Laaksosen kanssa.


Tähtituntia tuli luotsaamaan Kalevi Riikonen ja Asko Nummela. Sittemmin mukaan on tullut myös Yhdysvaltalainen Charles H Lawrence Isoisän tarinoillaan. Viimeisimpinä raikkaan tuulahduksen toivat Juha Pennala, Juhan juttusillaan sekä Kaksi Rumpua- ohjelman "shamaaniukot" Arto "Ukko" Hämäläinen ja Roy Rolamo.

Aloitimme RTVn suorat yölähetykset 2.12.2019, jotka asemoituivat sunnuntai iltaan klo 21-01 väliselle ajalle. Näissä ohjelmissa on tavattu vieraita puhumassa erilaisista aiheista. Myöhemmin lisäsimme suoria iltalähetyksiä esitettäväksi keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 20-22. Kehitys ei suinkaan jäänyt tähän, vaan RADIO RTV käynnistyi 10.5.2020. RTVn koko siihen astinen tuotanto, noin 600 dokumenttia kääntyi ääniohjelmiksi ja näin ollen radio-ohjelmaa on lähetetty seitsemänä päivänä viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa. Samaan aikaan RTV hankki myös Teostolta musiikin esittämiseen luvat kanavallaan, joten potentia todelliseksi Radioasemaksi kasvoi hetkessä omaan mittaansa. 

 


RTV - Documents from Shadow of the Truth

Documentteja totuuden varjosta.


HISTORIIKKI

RTV perustettiin 2015 Tammisaaressa. Perustajana toimi sen nykyinen päätoimittaja Timo Tahvanainen. Pian mukaan avustajaksi tuli Jukka Lantta ja myöhemmin kuvauksissa on avustanut myös Heidi Koskinen-Järvisalo. Nykyään he kaikki toimivat mediaosuuskunnassa, joka pyörittää RTV- kanavaa.TULEVIA

TAPAHTUMIA


Järjestyksessään kolmas Tiedostava ihminen

-tapahtuma järjestetään 1.3.2020 RTV:n studiolla, Metsätähtisäätiön tiloissa.


Teemana tällä kertaa on: "Kosmisuus ja vieraat sivilisaatiot henkisissä maailmankuvissa". 


Tiedostava ihminen -tapahtuma on osa RTV:n laajasti toteuttamaa hyväntekeväisyystyötä henkisen tietoisuuden esille tuomiseksi nyky-yhteiskunnassamme.


Tapahtuma on ilmainen ja kaikille avoin ja se järjestetään neljän kuukauden välein. Tilaisuus on aina yleisötilaisuus ja sen lisäksi luentopäivä lähetetään suorana lähetyksenä kanavaltamme.

RTV:n taustalla oleva Mediaosuuskunta Shadow Camera kerää tietoja toimintaansa varten.


Henkilötietojen käsittely Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Mediaosuuskunta Shadow Cameran henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste. Laadittu 15.4.2020.1. Rekisterinpitäjä

Mediaosuuskunta Shadow Camera, Rantatie 7, 58175 Enonkoski


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Timo Tahvanainen, info@r-tv.fi, +358-46 9697212


3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja markkinointirekisteri.


4.Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on: henkilön suostumus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakkassuhteen yllläpito ja markkinointi.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • henkilön nimi

  • yritys/organisaatio

  • puhelinnumero

  • sähköpostiosoite

  • www-sivujen osoite

  • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.


7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.


9.Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Lähde ja lisenssi: Harto Pönkä/Innowise 20.2.2018 | CC Attribution License 3.0


MENNEITÄ

TAPAHTUMIA